Seminarium Uzdrowienia Wewnętrznego

Uzdrowienie wszystkich etapów mojego życia

W tym tygodniu Duch Święty będzie Ciebie i mnie przygotowywał do modlitwy, w której każdy
z nas poprosi Boga o uzdrowienie wszystkich etapów naszego, tj. Twojego i mojego życia.
Codziennie, zanim rozpoczniesz rozważania, proś Ducha Świętego, aby pomógł Ci przyjąć
wszystkie łaski, jakie na ten czas przygotował dla Ciebie Miłosierny Bóg, który Cię zna i kocha.

Dzień 1.
Zanim rozważysz Ps 139, 1-6, przeczytaj go z Duchem Świętym w całości, tylko nie
przerażaj się treścią wersetów od 19 do 22, błogosławieństwo w nich zawarte wytłumaczone jest w 4
dniu tych rozważań. A teraz rozważ Ps 139, 1-6. Bóg wie o Tobie wszystko, zna całą historię Twojego
życia począwszy od narodzin w Jego sercu aż po dziś i nieustannie, niezmiennie Cię kocha jak
najlepszy, PRAWDZIWY PRZYJACIEL. Poproś Ducha Świętego, aby pomógł Ci otworzyć się na
miłość Boga, przyjąć Jego przyjaźń i powierzyć się Mu z ufnością.

Dzień 2.
Razem z Duchem Świętym rozważ Ps 139, 7-12. Bóg jest Tobą wszędzie. Jego miłość
idzie z Tobą mimo wszystko, zarówno wtedy, gdy dokonujesz wyborów zgodnych z Jego wolą, jak i
wtedy, gdy dokonujesz wyborów niezgodnych z Jego wolą. Uwierz w to, że nawet jak upadasz, to w
Jego ręce, które pragną Cię znów wprowadzić na drogę do Nieba. Nawet jak upadasz, to nie wypadasz z
Jego serca. Poproś Ducha Świętego, by pomógł Ci mieć zawsze otwarte oczy i serce na obecność Boga
blisko Ciebie i przyjąć Jego prowadzenie.

Dzień 3.
Razem z Duchem Świętym rozważ Ps 139, 13-18. Bóg stworzył Cię z miłości i nigdy
nie przestał Cię kochać. Żyjesz, ponieważ Bóg powołał Cię do życia z miłości. Zapragnął Twojej
obecności i nadal jej pragnie, pomimo tego, że Ty czasami tracisz Go z oczu i dokonujesz wyborów
niezgodnych z Jego planem dla Ciebie. On jest tuż, tuż i pragnie Ci pomóc, pragnie abyś poczuł Jego
bezpieczne, mocne, miłosierne ramiona. Poproś Ducha Świętego, by pomagał Ci rozradować się tym, że
Bóg pragnie Twojego szczęścia na wieki na ziemi i w Niebie, a także, by pomógł Ci poznawać plan
Boga dla Ciebie od teraz, przyjąć go z wdzięcznością i współpracować z łaską Bożą w jego realizacji.
Uciesz się NOWYM ŻYCIEM.

Dzień 4.
Razem z Duchem Świętym rozważ Ps 139, 19-24. Bóg pragnie, byś Mu się powierzył
taki, jaki jesteś dziś, w tym momencie życia, w którym jesteś dziś, bo kocha Cię wciąż. Wersety od 19
do 22 są modlitwą o ochronę przed złym, są modlitwą o siłę i wytrwałość do tego, by zawsze wybierać
Boga i Jego miłość, a odrzucać propozycje złego, które wiodą na manowce.
Wersety 23-24 są modlitwą zawierzenia, oddaniem się Ojcu, który Cię kocha i zna prawdę o Tobie i
historii Twojego życia, są modlitwą, w której powierzasz się z ufnością Jego miłosierdziu i prosisz, by
Duch Święty prowadził Cię drogą, którą On dla Ciebie wybrał. Poproś Ducha Świętego, by pomógł Ci
tę modlitwę zawierzenia napisać Twoimi słowami.

Dzień 5.
Razem z Duchem Świętym pomódl się Ps 139, 1-24, tak jakby to były Twoje słowa.
Zaangażuj w tę modlitwę całe serce, duszę, umysł. Możesz to zrobić w Twoim parafialnym kościele,
przed Najświętszym Sakramentem lub po piątkowej Drodze Krzyżowej.

Dzień 6.
Razem z Duchem Świętym rozważ Łk 15, 4-6 oraz J 3, 16-17. Opowiedz Jezusowi
historię Twojego zagubienia, powiedz Mu jak bardzo pragniesz odnaleźć się w Jego ramionach i jak
bardzo jesteś Mu wdzięczny za to, że nigdy nie przestaje Cię szukać. Nie martw się tym, że Go
zanudzisz, Jezus Cię kocha i lubi, gdy Mu o sobie opowiadasz.

Najnowsze wpisy

Spotkania Diakoni

Animatorów – poniedziałek 21:00
Muzyczna – środa 19:00
Liturgiczna – wtorek 19:00
Modlitwy – środa 19:00