Spotkanie ze Słowem Bożym

J 12,24-26 (Ewangelia z dnia)

1 Kor 15,36; Iz 53,10-12; Mt 16,25; Mk 8,35; Łk 9,24; Ap 12,11; J 1,10; Mt 16,24;
J 7,34; J 14,3; J 17,24 (Wszystkie te teksty są pogłębieniem Ewangelii z dnia).
Czytamy tekst Ewangelii. Jeśli otrzymujemy jakieś światło możemy pobyć z tym
słowem chwilę i zapisać to, co rodzi się w sercu. Następnie przechodzimy do
tekstu następnego i postępujemy jak wcześniej tzn. jeśli słowo daje jakieś
światło chwilę zatrzymujemy się nad tym słowem i także możemy zapisać to, co
to słowo rodzi w sercu. Bóg zawsze daje stosowne Słowo na wydarzenia
naszego życia, które aktualnie przeżywamy.

Najnowsze wpisy

Spotkania Diakoni

Animatorów – poniedziałek 21:00
Muzyczna – środa 19:00
Liturgiczna – wtorek 19:00
Modlitwy – środa 19:00