Diakonia Animatorów

1Kor 1,26-31

Prawdziwa mądrość zapewni jedność
1 26 Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. 27 Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; 28 i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, 29 tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. 30 Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, 31 aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi.

Animator to ktoś, kto daje innym Chrystusa. Nie siebie, nie swoje poglądy , nie wiedzę , ale samego Jezusa, Pana i Zbawiciela. Ma być „kanałem” Bożej łaski , którą Bóg chce wlać we wnętrza wierzących. Animatorzy towarzyszą w drodze do Boga braciom i siostrom poprzez prowadzenie małych grup dzielenia, które mają na celu :

  • formację ucznia Jezusa oraz formację członka wspólnoty
  • formację do posługi we wspólnocie
  • formację do życia w swoim powołaniu
  • dzielenie się własnym życiem

Najnowsze wpisy

Spotkania Diakoni

Animatorów – poniedziałek 21:00
Muzyczna – środa 19:00
Liturgiczna – wtorek 19:00
Modlitwy – środa 19:00