Diakonia Modlitwy

List św. Jakuba 5,16
„Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego”

List do Efezjan 6,18
„Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!”

Zadania:

  • Indywidualna modlitwa za wspólnotę w jej potrzebach i w intencji konkretnych spraw osób ze wspólnoty:
    Intencje stałe: za duszpasterza, lidera, animatorów, członków wspólnoty, nasze spotkania modlitewne, jedność we wspólnocie. W tych intencjach modlimy się niezależnie od okoliczności i czasu.
    Intencje czasowe: związane są z bieżącymi wyjazdami ewangelizacyjnymi, wydarzeniami Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym (msze z modlitwą o uzdrowienie, rekolekcje, seminarium, różne sesje, inne wydarzenia). Te intencje są dołączane zgodnie z aktualnymi wydarzeniami.
  • Modlitwa za całą parafię, młodzież i dzieci przystępującą do Sakramentów Świętych oraz dusze zmarłych z naszych rodzin.

Najnowsze wpisy

Spotkania Diakoni

Animatorów – poniedziałek 21:00
Muzyczna – środa 19:00
Liturgiczna – wtorek 19:00
Modlitwy – środa 19:00